• Hóa học & vật liệu

    làm tăng kích thước

    Giải thích EN: Any process that forms larger particles from smaller ones, while the original particles can still be identified, such as bricks. Giải thích VN: Một quy trình tạo ra các hạt lớn hơn từ những hạt nhỏ trong khi các hạt ban đầu có thể vẫn được nhận ra.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X