• /´skaivə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người lạng mỏng (da, cao su...)
  Dao lạng (để lạng mỏng da)
  Da lạng (đã lạng mỏng)
  Người trốn việc

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  da đã lạng mỏng

  Giải thích EN: A thin, soft leather prepared from sheepskin; used for hat linings and book bindings. Giải thích VN: Da mỏng mềm, được sơ chế từ da cừu; được sử dụng làm mũ và bìa sách.

  Kỹ thuật chung

  dao cắt
  dao cắt, bào

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X