• (đổi hướng từ Linings)

  Thông dụng

  Danh từ

  Lớp vải lót (áo, mũ)
  Lớp gỗ che tường, lớp gạch giữ bờ đất, lớp đá giữ bờ đất
  every cloud has a silver lining
  trong cái rủi vẫn có cái may, trong cái xui có cái hên, hoạ trung hữu phúc

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Lớp lót, lớp bọc, lớp tráng, sự lát mặt, sự nắnthẳng

  Ô tô

  lớp vải mui

  Xây dựng

  lớp lót lò
  lớp ốp hầm
  mặt ốp
  thành giếng
  well lining
  lớp lót thành giếng
  tấm lá bọc

  Y học

  chất lót trong nha khoa

  Kỹ thuật chung

  cột chống
  kênh
  canal lining
  lớp ốp bờ kênh
  canal lining
  lớp ốp đáy kênh
  canal lining
  sự lát bờ kênh
  channel lining
  áo bảo vệ kênh
  channel lining
  mặt phòng hội kênh
  khung chống
  lớp áo
  lớp bọc
  lớp đệm
  lớp lát
  lớp lót

  Giải thích EN: A layer of material set on the inner side of something, as reinforcement or decoration. Giải thích VN: Một lớp vật liệu phía trong một cái gì, có tác dụng như là gia cố hay trang trí.

  lớp lót (lò)
  lớp lót trục
  lớp nền
  lớp ốp
  lớp phủ
  lớp phủ mặt
  lớp tráng
  babbit lining
  lớp tráng chống mòn
  back lining
  lớp tráng lót
  lớp trát
  eaves lining
  lớp trát máng xối
  sealing lining
  lớp trát kín khít
  bạc đỡ
  bạc lót
  ống chống
  sự gắn vỏ
  sự lát mặt
  sự lót
  sự san bằng
  sự tạo đường

  Giải thích EN: The process of marking a surface with lines. Giải thích VN: Quá trình đánh dấu một bề mặt với các đường thẳng.

  sự trát
  thành
  boiler external lining
  thành nồi hơi
  wall lining
  lát ván thành bên
  well lining
  lớp lót thành giếng
  tường
  lining paper
  giấy lót tường
  lining paper
  giấy dán tường
  shelf type lining
  lớp ván che tường
  wall lining
  lớp (lát, bọc) tường
  wall lining
  lớp [lát, bọc] tường
  wall lining
  lớp lót tường
  wall lining
  lớp ốp tường
  wall lining
  lớp phủ tường
  vách
  vì chống
  tunnel lining mounting machine
  máy đặt vì chống lò
  vỏ chống

  Địa chất

  sự đo đạc ở mỏ, lớp lót, lớp phủ, vì chống, sự chống lò

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X