• /´ʃi:p¸skin/

  Thông dụng

  Danh từ

  Thảm làm bằng da cừu, chăn làm bằng da cừu
  Da cừu (để đóng sách...)
  Quần áo (bằng) da cừu
  Da cừu thuộc
  Giấy da cừu
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) (đùa cợt) văn bằng, tấm bằng

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  da cừu

  Giải thích EN: The skin of a sheep, usually dressed with the wool on and used in making blankets and garments.

  Giải thích VN: Da cừu thường được quấn len lên và sử dụng làm mền hoặc quần áo.

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  (cant) diploma , bond , diploma , leather , mouton , parchment , pelt , roan , sheep-pelt , woolfell

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X