• /snip/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự cắt bằng kéo
  Vết, nhát cắt bằng kéo
  There's a snip in this cloth
  Mảnh vải này có một vết cắt bằng kéo
  Mảnh nhỏ cắt ra bằng kéo, miếng cắt ra
  (thông tục) món hàng rẻ lạ lùng; món hời
  Sự dễ làm, sự chắc ăn; việc dễ làm, việc chắc ăn
  dead snip
  sự ăn chắc trăm phần trăm
  ( số nhiều) kéo cắt tôn
  (từ lóng) thợ may
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) người tầm thường, nhãi ranh

  Ngoại động từ

  Cắt (vải..) bằng kéo

  Nội động từ

  Cắt bằng kéo (vải..)
  to snip off the ends
  cắt bớt những đầu (chỉ) lòng thòng

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  kéo cắt tôn

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X