• /ʃred/

  Thông dụng

  Danh từ

  ( số nhiều) miếng nhỏ, mảnh vụn (bị xé, cắt hoặc nạo ra khỏi cái gì)
  to tear something into shred
  xé cái gì ra từng mảnh
  Một tí, một chút, mảnh, số lượng nhỏ (của cái gì)
  not a shred of evidence
  không một tí chứng cớ nào cả
  to tear an argument to shred
  hoàn toàn bác bỏ một lý lẽ

  Ngoại động từ

  Cắt thành miếng nhỏ, xé thành mảnh vụn
  shredding top-secret documents
  xé vụn các tài liệu tối mật (để không thể đọc được)

  Nội động từ

  Được xé thành miếng nhỏ, được cắt thành mảnh vụn
  shred cabbage
  bắp cải thái nhỏ

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  có cạnh sắc nhọn

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  noun
  lot
  verb
  mend , sew

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X