• /ɪnˈsɪʒən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự rạch; vết rạch, đường rạch
  Sự khắc, sự chạm; vết khắc, vết chạm
  Tính sắc bén, tính nhạy bén

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  sự cắt rãnh
  sự khắc
  sự khía
  sự khía răng cưa

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X