• /'frægmənt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Mảnh, mảnh vỡ
  to be smashed to fragments
  bị đập vụn thành mảnh
  the fragments of a meal
  thức ăn thừa
  Khúc, đoạn, mấu (của cái gì không liên tục hay chưa hoàn thành)
  fragments of conversation
  những đoạn (không mạch lạc) của câu chuyện
  Tác phẩm chưa hoàn thành

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  vỡ [mảnh vỡ]

  Cơ - Điện tử

  a Nếu bạn thấy từ này cần thêm hình ảnh, và bạn có một hình ảnh tốt, hãy thêm hình ảnh đó vào cho từ.

  Nếu bạn nghĩ từ này không cần hình ảnh, hãy xóa tiêu bản {{Thêm ảnh}} khỏi từ đó".BaamBoo Tra Từ xin cám ơn bạn !

  Mảnh, khúc, đoạn, mảnh vỡ

  Cơ khí & công trình

  mảnh vở

  Kỹ thuật chung

  đoạn
  làm vỡ vụn
  mảnh
  fission fragment
  mảnh phân hạch
  mảnh vỡ
  mảnh vụn
  miếng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X