• /ˈsoʊʃəˌlɪzəm/

  Thông dụng

  Danh từ

  Chủ nghĩa xã hội
  scientific socialism
  chủ nghĩa xã hội khoa học
  Chính sách dựa trên chủ nghĩa xã hội; thực hành theo chủ nghĩa xã hội

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  chủ nghĩa xã hội
  agrarian socialism
  chủ nghĩa xã hội nông nghiệp
  competitive socialism
  chủ nghĩa xã hôi cạnh tranh
  early socialism
  chủ nghĩa xã hội thời kỳ đầu
  Fabian socialism
  chủ nghĩa xã hội Fabian
  guild socialism
  chủ nghĩa xã hội phường hội
  market socialism
  chủ nghĩa xã hội thị trường
  Marxian socialism
  chủ nghĩa xã hội Mác-xít
  non-state socialism
  chủ nghĩa xã hội phi nhà nước
  scientific socialism
  chủ nghĩa xã hội khoa học
  state socialism
  chủ nghĩa xã hội nhà nước
  utopian socialism
  chủ nghĩa xã hội không tưởng

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X