• /gild/

  Thông dụng

  Danh từ

  Phường hội
  guild socialism
  chủ nghĩa xã hội phường hội

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  hiệp hội (tương trợ)
  hội
  hội chuyên ngành
  hội đồng nghiệp
  trade guild
  hội đồng nghiệp (thời trung cổ)
  nghiệp hội
  phường
  craft guild
  phường hội thủ công nghiệp
  guild socialism
  chủ nghĩa xã hội phường hội
  industrial guild
  phường hội công nghiệp
  phường hội
  craft guild
  phường hội thủ công nghiệp
  guild socialism
  chủ nghĩa xã hội phường hội
  industrial guild
  phường hội công nghiệp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X