• Cơ khí & công trình

  mạch lùng trong đất

  Xây dựng

  ống ngầm, ống chôn dưới đất

  Giải thích EN: A pipe that carries the discharge from water closets or similar fixtures to the sanitary sewer system. Giải thích VN: Một ống mang chất thải từ các buồng nước hay những nơi tương tự đến hệ thống cống vệ sinh.

  ống (đứng) xả nước thải trong nhà
  ống thải chất bẩn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X