• Điện

    bộ năng lượng mặt trời

    Giải thích EN: Any device or apparatus designed to convert solar energy into electrical energy, typically consisting of a connected series of solar cells. Giải thích VN: Các thiết bị hay máy được thiết kế để chuyển năng lượng mặt trời thành điện năng, thường gồm một chuỗi các pin mặt trời liên kết với nhau.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X