• /'skætəd/

  Thông dụng

  Tính từ

  Lác đác; lưa thưa; rải rác
  a few scattered settlements
  một vài khu định cư thưa thớt

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  phân tán
  scattered data
  dữ liệu phân tán
  scattered data
  số liệu phân tán
  scattered distribution of population
  sự phân bố dân cư phân tán
  scattered load
  tải phân tán
  scattered read
  sự đọc phân tán
  scattered set
  tập (hợp) phân tán (chỉ gồm các điểm cô lập)
  scattered set
  tập hợp phân tán (chỉ gồm các điểm cô lập)
  rải rác

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X