• Kỹ thuật chung

    sự làm sạch bằng âm

    Giải thích EN: A process of purifying contaminated material, in which the material is immersed in a liquid that is acted upon by intense sound. Giải thích VN: Quá trình làm sạch nguyên liệu bẩn, trong đó nguyên liệu được ngâm trong chất lỏng ….

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X