• /,speʃəlai'zeiʃn/

  Thông dụng

  Cách viết khác specialisation

  Danh từ

  Sự chuyên môn hoá
  (sinh vật học) sự chuyên hoá

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  sự chuyên môn hoá

  Kỹ thuật chung

  sự chuyên môn hóa
  labor specialization
  sự chuyên môn hóa lao động

  Kinh tế

  chuyên môn hóa
  complete specialization
  chuyên môn hóa hoàn toàn
  horizontal international specialization
  chuyên môn hóa quốc tế hàng ngang
  horizontal specialization
  sự chuyên môn hóa hàng ngang
  industrial specialization
  sự chuyên môn hóa công nghiệp
  international specialization
  sự chuyên môn hóa quốc tế
  intra-industry specialization
  chuyên môn hóa nội ngành
  intra-industry specialization
  sự chuyên môn hóa nội ngành
  job specialization
  chuyên môn hóa công tác
  job specialization
  chuyên môn hóa công việc
  management specialization
  chuyên môn hóa quản lý
  production specialization
  chuyên môn hóa sản xuất
  specialization of labour
  chuyên môn hóa lao động
  vertical international specialization
  chuyên môn hóa quốc tế hàng dọc
  vertical specialization
  chuyên môn hóa hàng dọc
  chuyên nghiệp hóa
  sự chuyên môn hóa
  horizontal specialization
  sự chuyên môn hóa hàng ngang
  industrial specialization
  sự chuyên môn hóa công nghiệp
  international specialization
  sự chuyên môn hóa quốc tế
  intra-industry specialization
  sự chuyên môn hóa nội ngành

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X