• /spi:´dɔmitə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Đồng hồ tốc độ, công tơ mét

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  tốc kế, đồng hồ đo tốc độ

  Cơ - Điện tử

  Tốc kế, đồng hồ đo tốc độ

  Điện lạnh

  đồng hồ (đo) tốc độ

  Kỹ thuật chung

  đồng hồ tốc độ
  đồng hồ tốc độ, công tơ mét

  Giải thích EN: A device in an automobile or other vehicle that indicates the rate at which the vehicle travels, generally in miles per hour, kilometers per hour, or knots. Giải thích VN: Bộ phận trong xe ô tô, hoặc các phương tiện khác hiển thị tốc độ chuyển động của phương tiện đó, đơn vị thường là dặm/ giờ, km/ h, hoặc hải lý.

  hành trình kế

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X