• Hóa học & vật liệu

  cửa rót

  Kỹ thuật chung

  miệng rãnh rót

  Giải thích EN: The channel through which molten metal or plastic passes from a nozzle to a mold cavity. Giải thích VN: Rãnh mà kim loại và các chất dẻo nóng chảy chảy từ vòi qua đó đến khoang khuôn.

  miệng rót

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X