• /´sta:nʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Thanh thẳng đứng, cột thẳng đứng tạo thành trụ chống đỡ
  Buộc (súc vật) vào cọc

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  trụ đỡ hình chạc

  Giao thông & vận tải

  trụ chống sàn tàu

  Xây dựng

  cột thép trụ

  Kỹ thuật chung

  chống
  foundation stanchion (forposts)
  cột chống phụ
  stanchion base
  đế chống cột
  cột đỡ
  cột đứng
  đỡ
  giá tựa
  thanh chống
  thanh đứng
  trục dẫn hướng

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X