• (đổi hướng từ Staved)
  /steiv/

  Thông dụng

  Danh từ

  Ván cong, mảnh gỗ cong (để đóng thuyền, thùng rượu...)
  Nấc thang, bậc thang
  Đoạn bài hát; khổ thơ
  (âm nhạc) khuông nhạc (như) staff
  Cái gậy

  Ngoại động từ staved, .stove

  ( + in) đập thủng, chọc thủng, đục thủng (thùng, tàu..)
  ( + off) ngăn chặn; phòng ngừa (nhất là tạm thời), xua tan
  to stave off disaster
  ngăn chặn tai hoạ
  Làm bẹp (hộp, mũ)
  Ghép ván để làm (thùng rượu)
  Ép (kim loại) cho chắc

  hình thái từ

  Cơ khí & công trình

  Nghĩa chuyên ngành

  chồn ép
  đục thủng
  tháo đinh tán
  thanh ngang thang

  Giải thích EN: A rung of a ladder.

  Giải thích VN: Một thanh ngang của thang.

  thiết bị làm lạnh bọc thép (nồi lò cao)
  ván cong

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  bậc thang, nấc thang

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  dát
  sự tán

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  búa tán
  đinh tán
  sự tán

  Nguồn khác

  • stave : Corporateinformation

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  phrasal verb
  avert , forestall , forfend , obviate , preclude , rule out , ward

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X