• /stouv/

  Thông dụng

  Danh từ

  Bếp lò
  Lò đồ gốm
  Lò sấy; lò sưởi

  Thời quá khứ & động tính từ quá khứ của .stave

  Danh từ

  Nhà kính trồng cây

  Ngoại động từ

  Trồng (cây) trong nhà kính

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  lò gió nóng
  pipe stove
  lò gió nóng kiểu ống

  Xây dựng

  nhà kính

  Kỹ thuật chung

  bếp lò
  bếp sưởi
  lò đốt
  lò nung

  Giải thích EN: A closed chamber that can be heated with a fuel-air mixture to a high temperature for cooking, curing, or other applications.

  Giải thích VN: Là một lò kín dể có thể nung nóng bằng hỗn hợp khí đốt đạt đén nhiệt độ có thể sử dụng để nấu chảy hoặc cho các mục đích khác.

  core stove
  lò nung thao
  cowper stove
  lò nung trước thổi gió
  lò sấy
  lò sưởi
  glazed tile stove
  lò sưởi ốp gạch tráng men
  lò sưởi matit
  lò sưởi than

  Kinh tế

  hầm sấy
  nhà kính trồng cây
  nước
  trồng (cây) trong nhà kính

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X