• /rʌη/

  Thông dụng

  Danh từ

  Thanh ngang tạo thành bậc của một cái thang
  Thanh ngang nối chân ghế với nhau.. để cho nó vững chắc
  Cấp bậc trong xã hội (trong nghề nhiệp, trong tổ chức..)

  Động tính từ quá khứ của .ring

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  thanh (làm) bậc thang

  Kỹ thuật chung

  bậc thềm

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  bar , board , crossbar , crosspiece , degree , grade , level , rod , round , rundle , stage , tread , peg , point , step , rime , rundle (of a ladder) , spoke

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X