• /´stə:nnis/

  Thông dụng

  Danh từ
  Tính nghiêm nghị, tính nghiêm khắc; sự lạnh lùng
  Sự cứng rắn; tính cứng rắn (trong cách cư xử..)

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X