• /´striktnis/

  Thông dụng

  Danh từ (như) .stricture

  Tính chính xác
  Tính nghiêm ngặt, tính nghiêm khắc; tính nghiêm chỉnh

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  giới hạn
  sự chính xác

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X