• /stail/

  Thông dụng

  Danh từ

  Bậc trèo, bục trèo (để trèo qua rào, tường...)
  to help a lame dog over stile x dog
  (kiến trúc) ván má (ván dọc của khung cửa)

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  cọc
  cột
  cột trụ
  đố cửa

  Giải thích EN: A vertical piece of a window or door in framing or paneling. Giải thích VN: Kết cấu thẳng của một khung cửa như ở cạnh ngoài của khung cửa đi hay cửa sổ.

  tháp
  trụ
  trụ chống
  trụ cửa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X