• /leim/

  Thông dụng

  Tính từ

  Què, khập khiễng
  to be lame of (in) one leg
  què một chân
  to go lame; to walk lame
  đi khập khiễng
  Không chỉnh, không thoả đáng; què quặt không ra đâu vào đâu
  a lame argument
  lý lẽ không thoả đáng
  lame verses
  câu thơ không chỉnh
  a lame excuse
  lời cáo lỗi không thoả đáng
  a lame story
  câu chuyện què quặt không ra đâu vào đâu
  a lame comparison
  sự so sánh khập khiễng
  to help a lame dog over a stile
  giúp ai đang gặp hoạn nạn
  a lame duck
  người cần được giúp đỡ
  dỏm, bèo nhèo, chẳng đâu vào đâu, nửa vời (tệ), diêm dúa
  lame excuse
  lame dress
  lamest thing I did over vacation was ..
  Viên chức sắp mãn nhiệm kỳ

  Ngoại động từ

  Làm cho què quặt, làm cho tàn tật

  Danh từ

  vải kim tuyến

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  lá kim loại

  Cơ - Điện tử

  Lá kim loại

  Kỹ thuật chung

  hỏng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X