• /stipl/

  Thông dụng

  Danh từ

  Thuật vẽ bằng chấm
  Bản vẽ bằng chấm

  Động từ

  Sơn, vẽ, chạm, khắc (bằng các chấm nhỏ không thành đường nét..)

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  thuật vẽ bằng chấm

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X