• Đo lường & điều khiển

    thuyết điều khiển stochastic

    Giải thích EN: A branch of control theory that attempts to predict and minimize the magnitudes and limits of random deviations in a control system by optimizing the design of the controller. Giải thích VN: Một nhánh của lý thuyết hệ thống điều khiển để phỏng đoán và giảm thiểu cường độ và các giới hạn của các độ lệch trong một hệ thống điều khiển bằng cách tối ưu hóa thiết kế của bộ điều khiển.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X