• /sɔk/

  Thông dụng

  Danh từ

  Vớ ngắn; miếng lót trong giày, tất
  Giày kịch (giày của diễn viên hài kịch thời xưa); (nghĩa bóng) hài kịch
  the buskin and the sock
  bi kịch và hài kịch
  pull one's socks up
  (thông tục) cố gắng, gắng sức, tập trung sức lực
  put a sock in it
  (thông tục) im mồm, hãy im lặng, không nói chuyện, không làm ồn

  Danh từ

  (ngôn ngữ nhà trường), (từ lóng) quà vặt

  Ngoại động từ

  (ngôn ngữ nhà trường), (từ lóng) thết quà (ai); cho (ai cái gì)

  Danh từ

  (từ lóng) cái ném
  (thông tục) cái đấm, cái thụi, cái thoi
  give him socks!
  đấm cho hắn một trận!

  Ngoại động từ

  (từ lóng) ném (đá vào ai)
  Đấm, thụi, thoi
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) để, gửi
  to sock all one's money in the bank
  gửi hết tiền vào ngân hàng
  sock it to somebody
  (thông tục) tấn công ai một cách dữ dội
  Diễn đạt một cách mạnh mẽ

  Phó từ

  (từ lóng) trúng, đúng vào
  to hit someone sock in the eye
  đánh trúng vào mắt ai

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  vòi chỉ gió

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun, verb
  beat , belt , bop , buffet , chop , clout , cuff , ding , nail , paste , punch , slap , smack , smash , soak , whack
  verb
  bash , catch , clout , knock , pop , slam , slog , slug , smash , smite , strike , swat , thwack , whack , wham , whop
  noun
  bang , clout , crack , hit , lick , pound , slug , swat , thwack , welt , whack , wham , whop

  Từ trái nghĩa

  noun, verb
  tap

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X