• Xây dựng

  đường ống dưới biển

  Kỹ thuật chung

  ống ngầm

  Giải thích EN: A pipeline laid along a sea or lake bottom, commonly used to transport petroleum or natural gas products. Giải thích VN: Là đường ống chạy dọc dưới biển hoặc dưới đáy hồ được dùng để vận chuyển dầu thô hoặc khí gaz.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X