• /'privəlidʒ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Đặc quyền; đặc lợi (về một tầng lớp, cấp bậc..); đặc quyền đặc lợi
  Đặc ân (tạo cơ hội cho ai, cho ai ân huệ..)
  Quyền được nói, quyền được làm (không sợ bị trừng phạt)
  parliamentary privilege
  quyền đặc miễn tài phán

  Ngoại động từ

  Cho đặc quyền; ban đặc ân (cho ai)
  Miễn (ai) khỏi chịu (gánh nặng...)

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  cho đặc quyền

  Kỹ thuật chung

  đặc quyền
  descriptor privilege level
  mức đặc quyền mô tả
  field privilege
  đặc quyền về trường
  file privilege
  đặc quyền về tệp
  general user privilege class
  lớp đặc quyền người dùng chung
  Input/Output Privilege Level (IOPL)
  mức đặc quyền vào/ra
  least privilege
  đặc quyền tối thiểu
  Privilege Access Certificate (PAC)
  chứng chỉ truy nhập đặc quyền
  privilege class
  lớp đặc quyền
  privilege level
  mức đặc quyền
  spooling operation privilege class lap
  lớp đặc quyền thao tác lưu trữ tạm
  system programmer privilege class lap
  lớp đặc quyền của người lập hệ thống
  quyền ưu tiên

  Kinh tế

  đặc quyền mua bán trước
  quyền mua thêm ưu đãi (đối với cổ phiếu công ty)
  quyền mua thêm ưu đãi (đối với cổ phiếu của công ty)
  sự ưu đãi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X