• /ˈsʌbsɪˌdaɪz/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Trợ cấp, phụ cấp
  to be subsidized by the State
  được nhà nước trợ cấp
  Bao cấp

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  phụ cấp
  trợ cấp
  trợ cấp, phụ cấp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X