• /¸ʌndə´rait/

  Thông dụng

  Ngoại động từ .underwrote; .underwritten

  Bảo hiểm (tàu thuỷ, hàng hoá)
  Bao mua (trong kinh doanh)
  Cam kết tài trợ (một công cuộc/kinh doanh)
  Ký tên ở dưới

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  bảo hiểm
  underwrite agent
  người đại lý nhận mua bảo hiểm
  bao mua
  bao tiêu cổ phiếu
  bù lỗ
  nhận bao cấp
  nhận bảo hiểm
  nhận bảo hiểm (rủi ro..)

  Chứng khoán

  Bao tiêu - Bảo lãnh
  1. Saga.vn

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X