• /sʌb´streitəm/

  Thông dụng

  Danh từ, số nhiều .substrata; (như) .substrate

  Lớp dưới
  Móng; nền; cơ sở
  it has a substratum of truth
  điều đó có cơ sở ở sự thật
  (nông nghiệp) tầng đất cái
  (sinh vật học); (triết học) thể nền

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  hạ tầng cơ sở

  Xây dựng

  tầng bên dưới
  tầng nền

  Y học

  chất nền

  Kỹ thuật chung

  nền
  lớp đáy, cơ sở nền
  lớp dưới
  hạ tầng
  móng

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X