• /´graund¸wə:k/

  Thông dụng

  Danh từ

  Nền
  (ngành đường sắt) nền đường
  Chất nền (chất liệu chính để pha trộn...)
  (nghĩa bóng) căn cứ, cơ sở

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X