• /´sʌb¸strʌktʃə/

  Thông dụng

  Cách viết khác substruction

  Như substruction

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (đại số ) dàn con; (kỹ thuật ) nền móng

  Hóa học & vật liệu

  cấu trúc dưới
  cấu trúc móng

  Vật lý

  sở hạ tầng

  Xây dựng

  cấu trúc ngầm

  Giải thích EN: The part of any structure that is below ground. Giải thích VN: Phần của cấu trúc bất kỳ nằm dưới đất.

  kết cấu phần dưới
  kiến trúc bên dưới

  Kỹ thuật chung

  cấu trúc con
  cấu trúc hạ tầng
  kết cấu hạ tầng
  kết cấu phần ngầm
  nền
  nền (đường)
  nền móng

  Giải thích EN: Specifically, the foundation or piers of a bridge. Giải thích VN: Phần móng hay các mố trụ cầu.

  dàn con
  gầm xe
  móng
  railway substructure
  cấu tạo móng đường ray

  Kinh tế

  cơ sở hạ tầng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X