• /´raiziη/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự dậy, sự trở dậy, sự đứng dậy
  to like early rising
  thích dậy sớm
  Sự mọc (mặt trời, mặt trăng...)
  the rising of the sun
  lúc mặt trời mọc lên
  Sự bốc lên, sự leo lên, sự trèo lên, sự dâng lên, sự tăng lên, sự nổi lên
  the rising of the tide
  lúc nước triều dâng lên
  the rising of the curtain
  lúc mở màn, lúc kéo màn lên
  Sự thành đạt, sự thăng (cấp bậc...)
  Sự nổi dậy; cuộc khởi nghĩa
  Chỗ phồng lên, mụn nhọt
  Chỗ cao lên (miếng đất)
  ( + again) sự tái sinh, sự sống lại
  Sự bế mạc (hội nghị...)
  upon the rising of the Parliament
  khi nghị viện bế mạc

  Tính từ

  Đang lên
  the rising sun
  mặt trời đang lên
  a rising man
  một người đang lên
  the rising generation
  thế hệ đang lên
  Gần ngót nghét (một tuổi nào đó)
  to be rising fifty
  gần năm mươi tuổi

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  mức dầu dâng (ở lỗ khoan)
  sự nở trương

  Xây dựng

  sự dâng cao

  Kỹ thuật chung

  sự dâng lên
  sự nâng cao
  sự nâng lên

  Kinh tế

  sự dâng lên
  sự mọc
  tăng trưởng

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  ascension , ascent

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X