• /¸su:pər¸eli´veiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  (ngành đường sắt) sự nâng cao mặt ngoài (của đường sắt ở những chỗ đường vòng)
  Sự đắp cao lên, sự xây cao lên

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  độ nghiêng chỗ lượn
  độ nghiêng chỗ ngoặt
  đường cua
  đường ngoặt
  sự nhô quá cao
  sự uốn cong chỗ ngoặt (thi công đường)

  Kỹ thuật chung

  chỗ ngoặt
  chỗ ngoặt của đường
  khuỷu đường
  siêu cao
  equalizing superelevation
  độ siêu cao cân bằng
  measuring instrument for track superelevation
  thiết bị đo siêu cao của đường
  Run-off, Superelevation
  vuốt siêu cao
  superelevation marker
  nhãn chỉ siêu cao
  superelevation of switches
  độ siêu cao của ghi
  superelevation of the curve
  siêu cao của đường cong
  superelevation run-off
  vuốt siêu cao
  superelevation tag
  nhãn chỉ siêu cao
  Superelevation, Balanced
  siêu cao cân bằng
  Superelevation, Equilibrium
  siêu cao cân bằng
  Superelevation, Overbalance
  siêu cao quá lớn
  Superelevation, Underbalance
  siêu cao quá nhỏ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X