• /´i:kwə¸laiziη/

  Kỹ thuật chung

  cân bằng
  equalizing bellows
  hộp xếp cân bằng
  equalizing charge
  điện tích cân bằng
  equalizing circuit
  mạch cân bằng
  equalizing current
  dòng chảy cân bằng
  equalizing feeder
  fiđơ làm cân bằng
  equalizing gear
  cơ cấu cân bằng
  equalizing gear
  thiết bị cân bằng
  equalizing lever
  đòn cân (bằng)
  equalizing line
  đường cân bằng
  equalizing of energy
  cân bằng năng lượng
  equalizing superelevation
  độ siêu cao cân bằng
  equalizing tank
  bể cân bằng
  equalizing valve
  van cân bằng
  external equalizing connection
  ống nối cân bằng ngoài
  pressure equalizing
  sự cân bằng áp lực
  pressure equalizing connection
  đường cân bằng áp suất
  temperature equalizing
  sự cân bằng nhiệt độ
  thermostatic expansion valve with internal equalizing bore
  van dãn nở (tiết lưu) nhiệt nội cân bằng
  thermostatic expansion valve with internal equalizing bore
  van giãn nở nhiệt cân bằng trong
  thermostatic expansion valve with internal equalizing bore
  van tiết lưu nhiệt cân bằng trong
  valve with external pressure equalizing connection
  van có đường cân bằng áp suất ngoài

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X