• (đổi hướng từ Supplicating)
  /´sʌpli¸keit/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Năn nỉ, van xin, khẩn khoản

  Hình Thái Từ


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X