• /in´tri:t/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Khẩn nài, khẩn khoản, nài xin

  hình thái từ


  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  answer , command , demand

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X