• /bi´si:tʃ/

  Thông dụng

  ngoại động từ

  cầu xin, cầu khẩn, van xin
  to beseech someone to do something
  cầu xin ai làm việc gì

  Hình Thái từ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  cầu xin

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  give , offer

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X