• /prei/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Cầu, cầu nguyện
  to pray
  Cầu Chúa, cầu trời
  Khẩn cầu, cầu xin
  to pray somebody for something
  cầu xin ai cái gì
  Xin, xin mời (ngụ ý lễ phép)
  pray be seated
  mời ngồi
  What's the use of that pray?
  Xin cho biết cái đó để làm gì?

  hình thái từ


  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X