• /im´plɔ:/

  Thông dụng

  Động từ

  Cầu khẩn, khẩn nài, van xin
  to implore someone for something
  cầu khẩn ai điều gì
  to implore forgiveness
  van xin tha thứ


  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  answer

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X