• Hóa học & vật liệu

  ống thủy trắc địa

  Xây dựng

  ống ni-vô

  Kỹ thuật chung

  kính đo mức

  Giải thích EN: A telescope fitted with a spirit level and adjusting screws for use in survey work. Giải thích VN: Một kính viễn vọng phù hợp với mức cơ bản và có các đai ốc điều chỉnh dùng trong công việc khảo sát.

  máy thủy bình
  máy thủy chuẩn
  máy thủy tinh
  ống thủy trắc địa mỏ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X