• /sə'vaivəl/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự sống sót; sự tồn tại
  Người còn lại; vật sót lại (của một thời kỳ đã qua); tàn dư, tàn tích
  survival of the fittes
  (sinh vật học) sự sống sót của các cá thể thích nghi (trong chọn lọc tự nhiên); quá trình chọn lọc tự nhiên
  Sự khôn sống mống chết

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X