• /'vaiəbl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Có thể làm được
  a viable plan
  một kế hoạch có thể thực hiện được
  Khả thi
  (sinh vật học) có thể phát triển và tồn tại độc lập (cây cối..)
  Có thể sống được, có thể sống sót được (thai nhi..)
  Có thể tồn tại, có thể đứng vững được (chính phủ)

  Chuyên ngành

  Y học

  có thể sống

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X