• /kən¸tinju´eiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự tiếp tục, sự làm tiếp
  turn to page 137 for the continuation of this article
  mở trang 137 để xem tiếp bài này
  Sự chắp, sự ghép, sự mở rộng, sự kéo dài thêm; phần tiếp thêm, phần mở rộng thêm
  a continuation to a room
  sự mở rộng một căn buồng; phần mở rộng thêm cho một căn buồng
  ( số nhiều) ghệt, xà cạp; (từ lóng) quần dài

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  sự mở rộng, sự tiếp tục
  analytic continuation
  [sự mở rộng, thác triển] giải tích


  Kỹ thuật chung

  nối tiếp
  sự mở rộng
  analytic continuation
  sự mở rộng giải tích
  sự tiếp tục

  Kinh tế

  sự gia hạn
  sự tiếp tục

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X