• (đổi hướng từ Survived)
  /sə'vaiv/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Sống lâu hơn, vẫn còn sống sau (ai)
  to survive one's contemporaries
  sống lâu hơn những người cùng thời
  Sống qua, qua khỏi được
  to survive all perils
  sống qua mọi sự nguy hiểm

  Nội động từ

  Tiếp tục sống, tiếp tục tồn tại; sống sót; còn lại
  the last surviving member of the family
  thành viên cuối cùng còn lại của gia đình

  Hình Thái Từ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X