• /pə´sist/

  Thông dụng

  Nội động từ

  Kiên gan, bền bỉ
  to persist in doing something
  kiên gan làm việc gì
  Khăng khăng, cố chấp
  to persist in one's opinion
  khăng khăng giữ ý kiến của mình
  Vẫn còn, cứ dai dẳng
  the fever persists
  cơn sốt vẫn dai dẳng
  the tendency still persists
  khuynh hướng vẫn còn

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  tiếp tục

  Kỹ thuật chung

  cố chấp
  tiếp tục

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X