• (đổi hướng từ Swaddled)
  /swɔdl/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Bọc bằng tã, quần bằng tã
  Bọc trong quần áo ấm; quấn
  she sat by the fire, swaddled in a blanket
  bà ta ngồi bên cạnh lửa, người quấn một cái chăn

  Hình Thái Từ


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X